Střechy

kostel-Neratov4
kostel-Neratov4
press to zoom
kostel-Neratov2
kostel-Neratov2
press to zoom
kostel-Neratov1
kostel-Neratov1
press to zoom
kostel=Neratov3
kostel=Neratov3
press to zoom
kostel-eratov4
kostel-eratov4
press to zoom
dum1
dum1
press to zoom
dum2
dum2
press to zoom
strecha-belecko2
strecha-belecko2
press to zoom
strecha-belecko1
strecha-belecko1
press to zoom

Pergoly, palubky a ostatni

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom